Ana Sayfa Cpr > Görev Ve Sorumluluklar >

Görev ve Sorumluluklar

• Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Her ülkede ilgili kuruluş, kabloların yangına karşı gösterdiği performansın; uygulamaya göre hangi sınıfta olması gerektiğine karar verir. Bu gerekliliklerin karşılanıp-karşılanmadığının kontrolü için gözetim ve denetim faaliyetleri yürütür. (Türkiye’de düzenleyici ve denetleyici kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır)

• Üreticiler
Üreticiler, ürünlerinin yangına tepki performanslarını tespit etmeli, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması için doğru sistemi uygulamalı, ürün performans beyanını hazırlamalı (DoP), ve CE işaretini ürünün üzerine uygular.

• Satıcı ve Dağıtıcılar
Satıcı ve dağıtıcılar, en az üreticiler kadar CPR ve ürün performans gerekliliklerini bilmeli, piyasaya uygun ürünleri arz etmekle ve arz ettiği ürünler üzerinde CE etiketinin bulunmasını sağlamakla yükümlüdürler.

• Son Kullanıcılar
Son Kullanıcılar, ihtiyacı olan ürünün karşılaması gereken yangına tepki performansını bilmeli, bu sınıfta ürün talebinde bulunmalı ve ilgili ürünlerin DoP’lerini elektronik veya yazılı ortamda talep etmelidir.