Home Page Cpr > Cpr`a Geçiş >

CPR`a Geçiş

Dünyada her yıl hastalıklar ve trafik kazaları gibi nedenlerin yanı sıra yangınlarda birçok yerde can almaya devam etmektedir. Yangınlarda, can ve mal güvenliğinin sağlanması; yangına zamanında müdahale edilmesi ve yayılmasını engellemek için alınacak önlemlerle mümkün hale gelmektedir.

Avrupa Birliği, yangınlar nedeni ile oluşan can ve mal kaybını önlemek için yapılarda kullanılan malzemelerin yangın direncini ve tehlikeli maddelerin sınırlarını düzenleyen Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ni (CPR) 1 Temmuz 2013 tarihinde uygulamaya başlamıştır.

Günümüzde özellikle konut, hastane, otel ve endüstriyel tesislerin çok katlı veya geniş alanlarda inşa edilmesi, kullanılan kablo miktarının artmasına neden olmaktadır. Kablolar, yangın anında alevin taşınmasına ve yangının hızla yayılmasına neden olan en temel yapı malzemelerinden biridir. Ayrıca yangın sırasında alev alan kablolardan çıkan gazlarda kişilerin sağlığına olumsuz etki etmektedir. Bu sebeple CENELEC tarafından Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin kablolar için tanımlanmış standardı EN 50575’de 2014 tarihinde yayınlanmış olup, 1 Temmuz 2016 tarihi itibari ile uygulanmaya başlanmıştır.

Tüm Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de 1 Temmuz 2017 yılı itibari ile ise zorunlu hale gelmiştir. Böylece inşaat sektöründe kullanılan kabloların EN 50575 standardı ile üretilmesi resmi olarak da sağlanmıştır.