Home Page Cpr > Cpr Ana İlkeleri Nelerdir? >

CPR Ana İlkeleri Nelerdir?

CPR ile birlikte CE işaretlemesi için Yangın Performans Beyanı (DoP) gerekli hale gelmiş ve beyanlarda bağımsız 3. Kuruluşların da işin içine girdiği bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem EN 50575 standardında açıklanmıştır.

EN 50575 standardı, 4 ana ilke ortaya koymaktadır;

● Ürünün yangına karşı tepki sınıflandırması (Cca,Bca…)
● Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (AVCP)
● DoP (Performans Beyanı)
● CE markalama