Home Page Cpr > Pddd Nedir? >

PDDD Nedir?

İngilizcesi Assessment and Verification of Constancy of Performance olan AVCP’nin Türkçe deki karşılığı Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması ve kısaltması da PDDD olarak kullanılmaktadır.

AVCP sistemi, ürünün uygunluğunun değerlendirilmesinde üçüncü bağımsız bir kuruluşun katılım derecesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kablolar yanma performansları sınıflarına göre belli sistemler içinde değerlendirilirler. Ürünün ait olduğu sisteme göre belgelendirme kuruluşu ve üreticiye farklı görevler yüklenir.

Kablolar, AVCP ye göre Sistem 1+, Sistem 3 ve Sistem 4 altında değerlendirilmektedir.